Өнцгийн хавхлаг

  • ABS хуванцар өнцгийн хавхлаг

    ABS хуванцар өнцгийн хавхлаг

    Өнцгийн хавхлага нь өнцгийн бөмбөрцөг хавхлага бөгөөд өнцгийн хавхлага нь бөмбөг хавхлагатай төстэй бөгөөд түүний бүтэц, шинж чанарыг бөмбөг хавхлагаас өөрчилдөг.Бөмбөг хавхлагын ялгаа нь өнцөг хавхлагын гаралт нь оролттой 90 градусын тэгш өнцөгт байрладаг.